Virksomhetsplanen

Her finner dere barnehagens virksomhetsplan. Den gjelder for 4 år og er godkjent av samarbeidsutvalget.