Virksomhetsplan 2015-2020

Vår virksomhetsplan ble ferdig utarbeidet høsten 2015 og gjelder til 2020. Den legger grunnlaget for den daglige driften og for utarbeidelse av periodeplaner. Trykk på lenken under for å lese hele planen