Utelekeplassen vår

Ute lekeplassen er stor og har et variert landskap som er fint for barnas motoriske og kreative utvikling. Det er sandkasser, sklie, ett stort huskestativ og en stor båt der. Haugen i barnehagen er en yndet lekeplass. Vi bruker nærmiljøet utenfor barnehagen til turer og lek.

Vi er opptatte av at barna skal få bli kjente og trygge i uteområdet vårt. Lar barna få utforske og utvikle seg i naturlige lekeområder. Her leker barna blandt stubbene, hauger med tre og røtter. Litt ugress og steiner. Vi ser at barna har godt av det ulendte terrenget for den grovmotoriske utviklinge. Barna får også brukt kreativiteten sin på en aktiv måte når de får leke i et slikt miljø. I rundt barnehagen har vi muligheten til å se bonden jobbe på åkeren og vi følger spent med. Og vi jobber med tema hva gården gir oss, "fra jord til bord".

Vi er så heldig å ha en minibuss i barnehagen vår. Og den kan vi dra på fine turer med hvor vil vil og når vi vil.