Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Utelekeplassen vår

Ute lekeplassen er stor og har et variert landskap som er fint for barnas motoriske og kreative utvikling. Det er sandkasser, sklie, ett stort huskestativ og en stor båt der. Haugen i barnehagen er en yndet lekeplass. Vi bruker nærmiljøet utenfor barnehagen til turer og lek.