Kontakt

Besøksadresse

Mule Gårdsbarnehage
Roknesmyra 64
7609 LEVANGER

Postadresse

Mule Gårdsbarnehage
Roknesmyra 64
7609 LEVANGER

Telefon

Hovednummer:940 80 740
Loftongan:940 80 740
Minigrisan:940 80 740

Styrer

Katrine Moen
Tlf: 905 55 928
E-post: katrinemoen2@gmail.com